980's

Sırrını sadece Allah ile paylaşanı Allah kimseye ifşa etmez. 
Sırrını sadece Allah’ın bilmesini isteyeni Allah kimseye bildirmez. 
Onu kendi rububiyetinin ve zatının örtüsü ile örter. 
Velev ki bu sır bir günah bile olsa Allah onun cezasını sadece o kulun anlayabileceği bir tarzda verir. 
O yüzden günah bile olsa sırrını örtmek, halini gizlemek, saklı kalmak insana daha çok yakışır. 
Onu kulluğa yaklaştırır.

anonymous asked:

you know how dumb you look? crawling around and eating out of your bowls like a good little pet. bet its fucking hilarious, seeing your fat ass crawl around.

……..