9759

ชลบุรีจัดงานพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วัน...

ชลบุรีจัดงานพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วัน…

จังหวัดชลบุรีจัดงานพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายคมสัน

Original source: pattayadailynews.com

ชลบุรีจัดงานพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วัน…

http://news.check.media/thai/?p=9759 check.media ข่าว ประเทศไทย news.check.media/thai

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 апреля 2015 года: 4-часовой таймфрейм

Общая картина:

24 апреля пара доллар/франк корректируется и закрепилась ниже линии Киджун-сен, в ближайшее время сигнал «золотой крест» может отмениться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9759, но теперь рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления выше облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9994. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9605), на данный момент цена закрепилась ниже критической линии, поэтому сигнал ослаблен, длинные позиции стали не актуальными, а дальнейшее восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9391. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает “бычье” настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но только после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это укажет на завершение нисходящей коррекции или, наоборот, на виток коррекции, но уже против «мертвого креста».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9759. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9994. Стоп лосс располагаем ниже 0,9605 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9750 и 0,9985. С некоторыми натяжками можно рассматривать шорты до разворота MACD вверх, но предельно осторожно.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.ws http://dlvr.it/9WxK3r #анализ #инстафорекс #forex #форекс

anonymous asked:

chiara

Non aveva bisogno di messaggi lunghissimi, non aveva bisogno di ‘per sempre’ scritti di notte. Non aveva bisogno di stupide promesse. Di parole dolci dette 9759 volte al giorno. Non aveva bisogno di regalini. Niente del genere. Voleva lui e basta.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 апреля 2015 года: 4-часовой таймфрейм

Общая картина:

23 апреля пара доллар/франк начала восходящее движение и сформировала новый «золотой крест», а также преодолела облако. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9759. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9994. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9605), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал будет ослаблен, длинные позиции потеряют свою актуальность, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под сомнение, нисходящее движение в этом случае сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9391. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает “бычье” настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это укажет на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9759 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9759. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9994. Стоп лосс располагаем ниже 0,9605 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9750 и 0,9985. Шорты сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.ws http://dlvr.it/9WBz8h #анализ #инстафорекс #forex #форекс

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 апреля 2015 года: 4-часовой таймфрейм

Общая картина:

21 апреля пара доллар/франк начала корректироваться с целью линия Киджун-сен, о чем просигнализировал MACD, развернувшись вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9391. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9258. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9630), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9759, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает “медвежье” настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это укажет на окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9391. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9258. Стоп лосс располагаем выше 0,9630 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Открывать шорты можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9400 и 0,9265. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.ws http://dlvr.it/9TkLYD #анализ #инстафорекс #forex #форекс

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 апреля 2015 года: 4-часовой таймфрейм

Общая картина:

20 апреля пара доллар/франк может начать корректироваться, о чем сигнализирует MACD, но индикатор может начать разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9391. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9258. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9645), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9759, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает “медвежье” настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, однако, коррекции пока что нет, то есть индикатор, возможно, начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9391. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9258. Стоп лосс располагаем выше 0,9645 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке цены от уровня 0,9391 или в случае разворота MACD вверх (при параллельном повышении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9400 и 0,9265. Длинные позиции сейчас не актуальны.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.

Пояснения к иллюстрации:

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс:

3 желтых линии.

Индикатор MACD:

Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.ws http://dlvr.it/9SxywG #анализ #инстафорекс #forex #форекс