9

Read in 2013 | [#18] The Night Circus by Erin Morgenstern
Rating: ★★★★★

"You may tell a tale that takes up residence in someone’s soul, becomes their blood and self and purpose. That tale will move them and drive them and who knows that they might do because of it, because of your words."

resolutions/hopes/expectations/goals for 2013
  • Get into the college I want.
  • Apply to that job (i don’t want) and work my ass out there.
  • Get a 3DS and ANB in the next couple of months.
  • Get into the gym.
  • Eridan and John cosplay.
  • Learn how to knit/sew.
  • Bake lots of stuff.
  • Draw as much as I can.
  • A beta with the complete spring season for MT.
  • Read more than this year.
Ryczko: Podwyższona zmienność na PLN po decyzjach EBC

psav zdjęcie główne

Ostatnie kilkanaście godzin przyniosło podwyższoną zmienność na rynku walutowym w reakcji na zaskakujące ruchy ze strony EBC. Europejski Bank Centralny obniżył stopę do 0,05% (z 0,1%) jednocześnie ogłaszając program zakupu papierów zabezpieczonych aktywami (ABS) oraz zabezpieczonych obligacji. Mamy wiec do czynienia z lokalnym, „małym” program QE, który doprowadził do skokowej przeceny euro na rynku. W pierwszym minutach po decyzjach wydawało się, iż stanowi to również czynnik wspierający dla PLN, jednak okazało się, że inwestorzy na polskiej walucie zareagowali po prostu w sposób proporcjonalny do wydarzeń na eurodolarze – złoty umocnił się wobec euro oraz wyraźnie stracił względem dolara amerykańskiego. W konsekwencji na parze USD/PLN złoty jest obecnie najsłabszy od prawie roku (08.09.2013r.).

Z drugiej strony jednak decyzja EBC wyraźnie wsparła rynki długu w Europie przez co nawet polskie obligacje zeszły na rentownościach poniżej 3,00 (2,951). W szerszym ujęciu musimy zmierzyć się z dwoma tematami: decyzja ze strony EBC teoretycznie powinna wspierać wycenę walut CEE, a w szczególności złotego, ponieważ z fundamentalnego punktu widzenia jest on teraz bardziej atrakcyjny niż euro oraz programy luzowania zaprezentowane przez EBC mogą doprowadzić do transferu w kierunku aktywów oferujących wyższe stopy zwrotu. Z drugiej strony należy pamiętać, iż po środowym komunikacie RPP „wisi” nad nami perspektywa rozpoczęcia cyklu obniżek w październiku. Kluczowym elementem w tej układance jest jednak sytuacja na wschodzie, gdzie wedle wcześniejszych doniesień w trakcie dzisiejszej sesji może dojść do podpisania porozumienia na linii Ukraina-Rosja. Scenariusz ten byłby niewątpliwie korzystny dla polskiej waluty, gdyż konflikt na wschodzie jest głównym czynnikiem stojącym obecnie za słabym PLN.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest znaczących publikacji z rynku krajowego. NBP poda jedynie wartość aktywów rezerwowych za sierpień, jednak są to mało istotne dane z punktu widzenia handlu. Na szerokim rynku inwestorzy tradycyjnie skupią się na publikacji danych z amerykańskiego rynku pracy (NFP) oraz na zaplanowanym w ciągu dnia wystąpieniu członka EBC (P. Praet).

Z rynkowego punktu widzenia obserwujemy wybicie nowych szczytów na parze USD/PLN, co w pierwszej fazie handlu prawdopodobnie pociągnie za sobą również cross’y EUR/PLN oraz CHF/PLN, Co ciekawe podczas gdy złoty jest najsłabszy wobec USD od (prawie) roku, to do szczytów na ww. parach brakuje po ok. 5-groszy. Kluczowym w przypadku zamknięcia tego tygodnia okażą się najprawdopodobniej sygnały z Ukrainy. Obecnie widoczne jest, iż zbliżamy się do lokalnego przesilenia ponieważ rozbieżność na parach wydaje się być już zbyt duża – teoretycznie trend wspiera dalszy spadek wyceny, jednak potencjalne zaskoczenie ze wschodu traktować należy jako sygnał do zdjęcia głównego czynnika ryzyka z PLN


via LiquidexRSS (PL) http://ift.tt/1Ae4imP
Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video