It is always the false that makes you suffer, the false desires and fears, the false values and ideas, the false relationships between people. Abandon the false and you are free of pain; truth makes happy, truth liberates.
—  Nisargadatta Maharaj

Svaka priča ima svoj kraj.
Naša nije imala ni početak.

- Dino Ahmetović

Ovu sliku s mojim citatom sam našao na Tumblru. Oduševljen sam! :)
Velika hvala onome ko je ovo napravio ovako predivno! <3

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video