*r&i

Am nevoie să știu cum e fără tine.
Să învăț să mă dezvăț.
Să te contrazic și apoi să te atac.
Să te trimit la dracu, să rămâi invalid de sentimente.
Să-ți ciopârțească ea sufletul.
Doamne, ce-am devenit?

Tôi luôn thích nhìn bóng lưng của người khác, cũng luôn rất sợ nhìn bóng lưng của người khác, bởi vì bờ vai và bóng lưng của một người có thể nói lên rất nhiều điều về cuộc đời của một con người.

Bờ vai là nơi để tựa vào khi mệt mỏi, cho cả người phụ nữ, và người đàn ông. Bờ vai là nơi để chắn gió che mưa cho những người phụ nữ ngoài kia, và cũng là nơi để cho những người đàn ông được trở về nhà sau những trăn trở tựa vào.

Khi khóc tôi muốn được ôm lấy, được tựa vai một người và được người khác lau nước mắt cho mình, bởi bờ vai là nơi để đôi khi con người ta nhắm mắt và trốn tránh. Và tôi cũng muốn người tôi yêu, lúc mệt mỏi dựa vào vai mình, nhắm mắt, tin tưởng, và yếu đuối, coi tôi là chỗ dựa.

Bờ vai nghiêng, bờ vai lệch, biết vai sụp, bờ vai thẳng…nói lên sự tự tin, sự gồng ghánh, sự bất lực…nói lên được câu chuyện của mỗi một cuộc đời. Thế nên đôi lúc tôi sợ, sợ nhìn thấy được áp lực, khổ đau là ghồng ghánh trên bờ vai của cha mẹ, sợ nhìn thấy sự trưởng thành sớm, sự ghánh vác và trách nhiệm của những người trẻ tuổi đã mất đi tuổi thơ, sợ nhìn thấy những bờ vai sụp, bờ vai nghiêng của những niềm tin và tinh thần đã mất. Mỗi một bờ vai, lại có thể mang lại nhiều xúc động đến thế…

Bờ vai là sự bao dung, là sự tin tưởng, và là bờ bến cho những người thực sự yêu nhau, tin nhau và cần nhau…và bờ vai, cũng là nơi nói lên câu chuyện của một cuộc đời…

Moctieungu | câu chuyện của những bờ vai
(Copy and paste please source Moctieungu’s tumblr)

the 100 season 2 episode 1 thoughts

 • CLARKE IS JUST…………….I WENT FROM 100 TO 1000 WITH HER I LOVE HER SO MUCH SHE’S SO SMART AND CAPABLE AND CUNNING AND CUT THROAT SHE IS A S U R V I V O R I LOVE HER SO MUCH
 • octavia is still the love of my life nothing has changed there
 • raven my babe :(
 • oops i’m starting to like bellamy? nice i’m glad
 • bellamy x finn is a brotp i did not expect
 • clarke is amazing did i mention that already
 • I STILL LOVE LINCOLN A LOT 
 • i’m irrationally mad at the adults from the ship because the kids have been taking care of themselves and now they walk in and take on authority again im mAD THEY ARRESTED BELLAMY
 • I REALLY LOVE THIS MOUNT WEATHER PLACE BECAUSE IT’S VERY INTERESTING AND IT SEEMS SHADY AF SO @MY 100 BABES PLEASE LEAVE IMMEDIATELY
 • i trust nothing about mount weather
 • but i still love mount weather i want to see more of it and see how fucked up it really is
 • there is baby??? on the ship???? octavia 2.0????????? WTF
 • did i mention that i really love clarke my love for her increased by 1000% i’m so emotional about her
Am devenit curva propriei existențe.Mă vei citi și-mi vei spune că sunt prea dură cu mine. Vei spune că tu mă ști prea bine și că niciodată nu voi fi ca ele. Dar vezi tu, m-ai făcut să mă simt de parcă sunt ele.E gol. E morbid. Rece. Nu mă mai doare și totul trece pe lângă mine.Găsesc o plăcere nebună în răință.I-aș diseca pe toți și pe tine te-aș pune să mă privești în timp ce o fac. Te-aș chinui cu proprile sentimente, te-aș alunga și te-aș ruga ca la sfârșit să-ți rupi inima singur pentru a mă putea juca eu cu ea. Ți-aș zdrobi-o în milioane de bucățele și aș înfige parfumul propriei conștiințe. Sunt nebună?Nu e o întrebare retorică.Răspunul îți aparține.Adevărul…adevărul e că tu m-ai transformat în cea mai mare javră existentă.Sunt doar o iluzie, o metaforă, un fel de a spune, în fața celor care văd în mine o persoană minunată.
Nu am fost niciodată așa. 
Sunt curva trecutului meu și javra prezentului. Iar tu, tu ești dracul din mine.

anonymous asked:

Exo gif reaction when you say “I love you” but they aren’t ready to say this to you

Thank you! ♥ Enjoy~

Xiumin:
*seductively* “Are you sure?”

Luhan:
*has a big mess in his head, but still smiles sweetly to you*

Kris:
"Oh, psh of course you love me! Everybody loves me."

Lay:
*pretends there is a music in his earphones, so he doesn’t have to answer you*

Chen:
"Ew, really? Why?"

Tao:
*stays up all night, thinking about you and whole situation*

Suho:
"R-Really? I’m shocked, honey!" *tries to avoid saying the same thing*

Baekhyun:

Chanyeol:
*thinks for a while* “Eat…”

D.O:
*gulps* Okay, I’m screwed…

Kai:
"Really? really? really? Give me a kiiiiissss!"

Sehun:
"Yeah, yeah I love you too, gosh"