*chiyo

100 Happy Days - 16th day
Riri got a bracelet, and I found her Teddy bear. :’D

#100happydays #100happydays2015 #bjd #doll #balljointeddoll #balljointedphotography #dollartistry #oc #occ #instabjd #dollstagram #ririchiyo #riri #fairyland #minifee #minifée #mnf #shushu #mnfshushu #minifeeshushu #miniféeshushu