4

"…You deserve all those things, and more."

"Chị em: chính là hôm nay ầm ĩ, ngày mai lại cười, gần thì thấy phiền, xa thì thấy nhớ, không gặp thì thấp thỏm lo âu, khi gặp lại chán ghét, bản thân có thể bắt nạt, nhưng người khác thì không thể bắt nạt."

{Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa}
des by meobong97@Kites Quotes

Tôi tin rằng biểu lộ tình yêu là một điều cần phải học. 

Chúng ta không học như học một kỹ năng. Mà học như học một cách trải lòng-một cách sống.

Nếu ai còn nhớ khi tôi chết

Xin bước chân nhẹ trên cỏ xanh

Nếu ai còn nhớ khi tôi sống

Xin trải lòng ra chớ để dành..

Ai cũng biết. trải lòng khi người ta yêu thương còn sống ý nghĩa hơn nhiều những chân bước muộn màng trên cỏ mượt. 
[…]
Dù đã lớn, đôi khi chúng ta cũng cần ôm cặp đi học lại yêu thương. 

-Nguyễn Nhật Ánh | Thương nhớ Trà Long

almostanadult asked:

I am writing a story that takes place where the main character attends UK university. My question is how does the clubs and society system work? Student life in general?

If anyone would like to be a resource for almostanadult about university life in the United Kingdom, please respond to this post.

Thank you!

-C

A REMINDER: Please do not send us messages responding to this post. We believe it will be faster and all-around better to cut out us, the middle man, and just reply to this post or to almostanadult directly.

ALSO: Almostanadultcassiehelpsout says that your ask box is off. Turn it on so that people can offer help!