Ben bir şair olsaydım eğer ,
Cümle cümle vururdum yüreğini
Her noktasında dururdu kalbin
Ben bir şair olsaydım eğer ,
Öyle bir şiir yazardım ki sana
Harflerine asardın kendini ….

Text
Photo
Quote
Link
Chat
Audio
Video